ReadyPlanet.com
dot dot
ราคาการจำหน่าย

 

นายหัวพันธุ์ปาล์มแม่โจ้'50

"พันธุ์แท้ทุกที ดกดีทุกต้น"

 

ราคาพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

พันธุ์เดลิ ลาเม่ ซีหราดฝรั่งเศษ อายุเกิน 8 เดือน ราคาต้นละ 130บาท

พันธุ์คอมแพค อิลิท ซีหราดฝรั่งเศษ อายุ8 เดือน ราคาต้นละ 200 บาท

พันธุ์เดลิ แอบรอส คาลิค600 มาเลเซีย อายุ 8 เดือน ราคาตันละ180บาท

พันธุ์ เดลิ ยังกัมบิ(ML161) มาเลเซีย อายุ 8เดือน ราคาต้นละ 180 บาท

พันธุ์เดลิ กาน่า คอสตาริก้า อายุ 8 เดือน ราคาต้นละ 130 บาท

ลูกผสมพันธุ์สุราษฎร์ธานี เบอร์ 1,2,7,8 อายุ 8 เดืิอน ราคาต้นละ 120บาท  

หมายเหตุ

ราคานี้เฉพาะปีการเพาะปลูก 2560เท่านั้น

ราคานี้ไม่มีการลดราคาเนื่องจากเน้นการคัดเฉพาะต้นที่ดีมีคุณภาพเยี่ยมเท่านั้น

นายหัวพันธุ์ปาล์มแม่โจ้'50

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
AGGIE LEADER MAEJO50 บ้านท่าแร่ เลขที่ 72 หมู่ที่ 4 ตำบท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160 มือถือ 0810795050 อีเมล bawkaow@hotmail.com เว็บไซด์ wwww.punpalm.com