ReadyPlanet.com
dot dot
ประวัตินายหัว

                       นายหัวพันธุ์ปาล์มแม่โจ้'50                              

         "พันธุ์แท้ทุกที ดกดีทุกต้น"    

     

        ดำเนินกิจการโดย นายอภัยพงศ์ คงหอม เป็นศิษย์เก่าเกษตรพัทลุงรุ่นที่7, เกษตรป่าไผ่ ,เกษตรไสใหญ่รุ่นที่20 และเกษตรแม่โจ้รุ่นที่50 ปัจจุบันยังรับราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สังกัดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

      พ.ศ. 2546 ได้เริ่มตั้งแปลงเพาะกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันข้างบ้านพักข้าราชการ เมื่อคราวที่่ผู้ก่อตั้งยังดำรงตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 4 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำเมล็ดงอกปาล์มน้ำมันจากคอสตาริก้า และจากศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี รวมจำนวน 3,000 เมล็ดงอก มาทดสอบการจัดการต้นกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลก่อนปลูก เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวัสดุปลูกที่เหมาะสม,การใช้ปุ๋ยกับต้นกล้าอนุบาล,การวางระยะต้นกล้าที่เหมาะสม และ การคัดแยกลักษณะต้นกล้าพันธุ์ที่ผิดปกติ  หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบ ได้มีพี่น้องเกษตรกรขอซื้อไปปลูกและสั่งจองกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันในฤดูปลูกปีต่อไปอีกจำนวนหนึ่ง

     ในปี พ.ศ. 2547  หลังจากได้ศึกษาพอมีความรู้ความสามารถเป็นทุน จึงได้ตัดสินใจย้ายแปลงเพาะออกจากส่วนราชการไปตั้งแปลงเพาะที่บ้านตาเริ่มเป็นถนนซอยห่างจากถนนสายหลัก ในตำบลเดียวกัน ได้ผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันจำนวน 10,000 ต้น ได้ผลิตพันธุ์อยุู่ที่แห่งนี้ได้ปีเดียวเจ้าของที่ดินได้ขายที่ดินที่ตั้งแปลงเพาะ

     ในปี พ.ศ.2548 ได้ตั้งแปลงเพาะที่บ้านขามและบ้านสันติสุข ตำบลเดียวกัน จำนวนสองแปลงเพาะ ได้ผลิตกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน จำนวน 40,000 ต้น เพื่อเตรียมไว้บริการเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการของภาครัฐในสมัยนั้น แต่โดนภาวะเศรษฐกิจและพิษทางการเมือง  ทำให้เกษตรกรไม่มีความต้องการปลูกในปีเพาะปลูก 2549/2550 แปลงเพาะหลายแปลงได้ล้มเลิกกิจการไป รวมถึงแปลงเพาะนายหัวการเกษตรแม่โจ้'50 ก็มีผลกระทบจำต้องยุบแปลงเพาะเหลือที่บ้านสันติสุขแห่งเดียวและลดการผลิตลงเหลือเพียงหลักพันต้นเท่านั้น เนื่องจากประสบกับความขาดทุนและความต้องการปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกรน้อยมาก แต่ในปีต่อๆมาได้เพิ่มจำนวนการผลิตอีกครั้งตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกร จนกระทั้งหมดสัญญาเช่าที่ทำแปลงเพาะ

     ในปี พ.ศ. 2553 หลังจากย้ายแปลงเพาะมาถึง 4 ครั้ง ได้ซื้อที่ดินพร้อมกับสร้างบ้านเป็นสำนักงานเพื่อจัดทำแปลงเพาะปาล์มน้ำมันและแปลงเพาะยางพารา บนพื้นที่ 20 ไร่เศษ อยู่ที่บ้านท่าแร่ เลขที่ 72 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดถนนสาย 401 (สายสุราษฎร์ธานี -นครศรีธรรมราช) ระหว่างกิโลเมตรที่ 194-195 (ห่างจากสุราษฎร์ธานี 36 กิโลเมตร ห่างจากนครศรีธรรมราช 101 กิโลเมตร และห่างจากศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี 2 กิโลเมตร)  นายหัวพันธุ์ปาล์มได้เพาะกล้าปาล์มน้ำมันและพันธุ์พืชอื่นจวบจนถึงปัจจุบัน              

    หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
AGGIE LEADER MAEJO50 บ้านท่าแร่ เลขที่ 72 หมู่ที่ 4 ตำบท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160 มือถือ 0810795050 อีเมล bawkaow@hotmail.com เว็บไซด์ wwww.punpalm.com