ReadyPlanet.com
dot dot
บริการขนส่ง

นายหัวพันธุ์ปาล์มแม่โจ้'50

"พันธุ์แท้ทุกที ดกดีทุกต้น"

 

การขนส่งพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

ปริมาณการบรรทุกโดยประมาณ

รถปิกอัพตอนเดียว บรรจุได้ 200 ต้น

รถปิกอัพ 4 ประตู บรรจุได้ 150 ต้น

รถปิกอัพตอนเดียวมีรั้ว บรรจุได้ 450 ต้น

รถหกล้อ  บรรจุได้ 1,000 ต้น

รถสิบล้อ บรรจุได้ 1,800 ต้น

รถสิบล้อพ่วง บรรจุได้ 3,800 ต้น

(ขนาดถุง6*14 นิ้ว)

 ราคาค่าขนส่งโดยประมาณ

รถปิกอัพตอนเดียวมีรั้ว ราคากิโลเมตรละ10- 20 บาท

รถบรรทุกหกล้อ ราคากิโลเมตรละ 10-15 บาท

รถสิบล้อ ราคากิโลเมตรละ 10-15 บาท

รถสิบล้อพ่วง ราคากิโลเมตรละ 15-20 บาท

หมายเหตุ

ปริมาณและราคาการขนส่งเป็นเพียงประมาณการเท่านั้น

นายหัวพันธุ์ปาล์มแม่โจ้'50

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
AGGIE LEADER MAEJO50 บ้านท่าแร่ เลขที่ 72 หมู่ที่ 4 ตำบท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160 มือถือ 0810795050 อีเมล bawkaow@hotmail.com เว็บไซด์ wwww.punpalm.com